Darłowskie Centrum Wolontariatu

O NAS

 „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Darłowskie Centrum Wolontariatu, które w 2010 roku zostało Ośrodkiem Działaj Lokalnie.


„Działaj Lokalnie” to program grantowy, który wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on adresowany do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania. Ze środków programu wspierane są różnorodne przedsięwzięcia - od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, dlatego to sami mieszkańcy decydują o tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne.


Darłowskie Centrum Wolontariatu - jako organizacja choć nastawiona jest głównie na wolontariat dzieci i młodzieży, to skupia także starszych wolontariuszy. Poprzez aktywizowanie i edukację młodych ludzi dążą do wzmocnienia rozwoju społeczności lokalnej. 


Pomagamy rozwijać ciekawe inicjatywy dzieci, młodzieży i osób starszych. Pochylamy się nad losem dzieci chorych i niepełnosprawnych. Mamy odwagę angażować się w działania społeczne, wprowadzamy w życie duże i małe zamierzenia, które przynoszą innym radość, a nam satysfakcję.


Pomóż nam pomagać!

Tak wiele zależy od Ciebie! I tak wiele jest sposobów, by zmieniać świat na lepsze.

Jedną z form pomocy jest możliwość wsparcia działalności Darłowskiego Centrum Wolontariatu poprzez wpłatę online – każda wpłacona kwota ma znaczenie, bo zainwestowane przez Ciebie środki pozwalają naszym wolontariuszom realizować projekty społeczne.

 

Jeśli chcesz pomóc i mieć swój wkład w konkretnym działaniu - to napisz, co chciałbyś wpierać:


1. Działanie i rozwój Lokalnej Sieci Wolontariatu – wsparcie Szkolnych Klubów Wolontariusza angażujących ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; skupiając wspaniałych, pełnych pasji i energii wolontariuszy pragnących nieść pomoc drugiej osobie. Program ten polega na łączeniu na poziomie szkoły i jej otoczenia dzieci i młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.


2. Uruchomienie Młodzieżowej Akademii Aktywności - programu skierowanego do przyszłych, młodych liderów, w celu wspierania inicjatyw młodzieżowych w każdej sferze, a przede wszystkim w sferze kultury, edukacji, sportu, zdrowia, wolontariatu.

3. Prowadzenie Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej – zajmującego się promocją Wolontariatu, prowadzeniem pośrednictwa pracy wolontarystycznej, organizowaniem szkoleń dla wolontariuszy i placówek zainteresowanych współpracą z wolontariuszami.

4. Realizację Programu „Działaj Lokalnie" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności powiatu sławieńskiego wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej.

5. Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym - w zakresie wspierania ich leczenia i rehabilitacji, oraz propagowania idei wolontariatu na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, jednocześnie prowadząc akcję zbiórki plastikowych nakrętek pn. „Łatwo pomagać", która pozwala pozyskiwać środki pieniężne dla podopiecznych centrum.

6. Program stypendialny pn. „Wolontariusz z pasją" – w ramach którego przyznawane są stypendia uczniom i studentom działającym wolontarystycznie w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu, utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych czy sportowych, pochodzącym z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozwijać swoje pasje.


 

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

97 8566 0003 0001 3097 2000 0001

Darowizny na cele pożytku publicznego w dowolnej kwocie, ale do 6% dochodu, można odliczyć od podstawy opodatkowania. Trzeba dokonać darowizny w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie, czyli darowizna przekazana dzisiaj będzie rozliczana przy kolejnym składaniu deklaracji PIT. Zachęcamy również do przekazywania drobnych kwot na rzecz stowarzyszenia, np. poprzez stałe zlecenie w banku.

 

Możesz pomóc nam w naszej pracy - nie tylko poprzez wsparcie finansowe, ale też bodziec, który motywuje do dalszego wysiłku.

PROMOCJA

Zamieść linki do naszej strony na swojej stronie czy blogu, możesz też skorzystać z naszych banerów (wyślemy Ci - napisz). Powiedz o nas swoim znajomym, zaproś nas do przyjaciół w portalach społecznościowych: Nasza-Klasa.pl, Facebook.com, Twitter.com, Blip.pl, MySpace.com

ZAANGAŻOWANIE

A może zorganizujesz w swojej miejscowości, w szkole, do której chodzi Twoje dziecko, spotkanie z nami? Więcej informacji o naszych szkoleniach znajdziesz na w zakładce szkolenia.

DOBRE SŁOWO

Trudno przecenić dobre słowo. Ono zawsze motywuje do pracy. Kiedy dostajemy listy z poparciem, zawsze jest nam bardzo miło.

 

Więcej informacji na stronie 

wolontariat.com.pl

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce