Darłowskie Centrum Wolontariatu

BĄDŹ BEZPIECZNY

35,82% 5 358,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Grupa nauczycieli przy Szkole Podstawowej nr3 w Darłowie

Telefon: 94 314-24-70

Adres e-mail: aga208@interia.pl

Osoba kontaktowa: Agnieszka Walczak

Wysokość dotacji: 5 358,00

Całkowita wartość: 14 957,88

 

Cel projektu:

Głównym celem naszego projektu jest przygotowanie uczniów a także społeczności lokalnej do rozważnego i mądrego korzystania z dróg a także kształtowanie właściwych postaw oraz rozwijanie takich funkcji psychicznych i umiejętności, które będą stanowiły podstawę odpowiedzialnego, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym pieszym jak i rowerowym.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

W ramach projektu zrealizujemy:

1.Stworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego-praktyczna nauka zachowań uczestników ruchu drogowego.

2. Konkurs na scenariusz lekcji pt. Jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Zadaniem nauczycieli z terenu powiatu sławieńskiego będzie przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem drogowym.

3.Warsztaty dla najmłodszych. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z nauczycielami przygotują scenki dla najmłodszych mieszkańców miasta. Uczestnicy warsztatów otrzymają elementy odblaskowe. Podsumowaniem działania będzie konkurs plastyczny pt. "Jestem bezpieczny na drodze".

4.Seminarium edukacyjne dla rodziców. Przedstawiciel Policji przeprowadzi seminarium dla rodziców o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa drogowego. Podczas warsztatów rodzice zostaną poinformowani, w jaki sposób przygotowywać dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym. Podsumowaniem będzie ankieta ewaluacyjna.

5.Apel szkolny "Bądź bezpieczny".

6. Warsztaty tematyczne. Wraz z przedstawicielami ZORD, Straży Miejskiej uczniowie klas I – VI wezmą udział w zajęciach warsztatowych w terenie.

7.Warsztaty językowe w miasteczku ruchu drogowego. Realizacja materiału nauczania z działu: Directions. Praktyczna nauka poruszania się po drodze wykorzystując znajomość języków obcych.

8.Otwarte lekcje instruktażowe. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego.

9.Miasteczko ruchu drogowego w naszym powiecie-akcja informacyjna

10.Wiemy jak udzielić pierwszej pomocy. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez ucz. klas IV-VI

11.Podsumowanie i rozliczenie projektu.

 

Rezultaty projektu:

Uczestnictwo 1000 osób, dzieci i młodzieży w różnorodnych działaniach przyczyni się do ukształtowania właściwych zachowań podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. W ramach seminarium edukacyjnym oraz pedagogizacji 500 rodziców skorzysta z profesjonalnych porad jak wyrabiać u swoich dzieci właściwe nawyki jako uczestników ruchu drogowego. 20 nauczycieli będzie uczestnikami lekcji instruktażowych i otwartych. Przy realizacji projektu zaangażujemy rodziców, wolontariuszy. Uczestnicy konkursów, quizów otrzymają skromne upominki zaś uczestnicy seminariów otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody rzeczowe. Darłowo to miasto usytuowane nad brzegiem Morza Bałtyckiego. W okresie letnim chętnie odwiedzane jest przez turystów. Miasteczko ruchu drogowego umożliwi praktyczną naukę chodzenia po drogach czy jazdę na rowerze. 10 placówek oświatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego zostanie poinformowana o stworzeniu miasteczka oraz możliwościach z jego korzystania. O wszystkich działaniach informowana będzie lokalna prasa.

 

Odbiorcy projektu:

Pośredni: Społeczność lokalna miasta i gminy Darłowo, placówki oświatowe z terenu powiatu sławieńskiego, turyści przebywający na terenie miasta i gminy w okresie sezonu letniego(200 osób)

Bezpośredni: Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr.3 w Darłowie, uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych w Darłowie, rodzice, społeczność lokalna miasta Darłowo(800 osób)

 

 

 

Pierwsza pomoc w Trójce

 

W ostatnim tygodniu poprzedzającym ferie zimowe, w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas starszych pod czujnym okiem Pani Aldony Śmigielskiej poznawali i utrwalali tajniki pierwszej pomocy na  „fantomie” .

Grupy  klas młodszych instruowała z pierwszej pomocy Pani Wioletta Mordacz, pomagając  dzieciom, które zechciały spróbować  swoich sił, w ułożeniu prawidłowym rąk, ułożeniu pozycji ciała oraz prawidłowych uciskach.

Uczniowie bardzo chętnie podjęli instruktaż i samodzielnie przećwiczyli elementy udzielania pierwszej pomocy.

 

zobacz więcej ...

 

Lekcja instruktażowa po angielsku

W lutym, w naszej szkole,  została zorganizowana lekcja instruktażowa połączona z warsztatami językowymi z wykorzystaniem miasteczka ruchu drogowego. Nauczyciele wraz z uczniami mogli zobaczyć jak w formie zabaw z językiem angielskim poruszamy się po drogach, jak odszukujemy miejsca docelowe a przede wszystkim jak należy stosować przepisy ruchu drogowego bez względu z jakiego kraju pochodzimy. Zabawom  nie było końca i trwałyby dłużej lecz dzwonek obwieszczający przerwę zakończył spotkanie. Wszyscy uczestniczący nauczyciele otrzymali certyfikaty udziału w zajęciach a uczniowie elementy odblaskowe.

 

zobacz więcej ...

 

Konkurs dla klas piątych

Dnia 10 lutego odbył się Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym dla klas V. Reprezentanci klas – 2 osoby, rozwiązywali testy z wiedzy przepisów i zasad stosowanych w ruchu drogowym jak również musieli wykazać się dodatkową wiedzą z zakresu pierwszej pomocy. Najlepsi okazali się uczniowie w kolejności: Wiktor Dankowski kl. V d Marlena Sołtysińska kl. V c Dawid Paluszkiewicz kl. V c Julia Miszczuk kl. V b Martyna Siedlecka kl. V d Dominik Zieliński kl. V e Hanna Struś kl. V b Jakub Banaś kl. V e

 

Wykazana wiedza pozwoliła na przejście do następnego etapu uczniom, którzy zajęli miejsca od 1 – 4, będą oni mieć okazję wykazać się swoimi umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód, jak również reprezentowania szkoły w eliminacjach ...

 

zobacz więcej ...

 

Wyniki konkursu na scenariusz dla nauczycieli

Wyniki  konkursu na scenariusz lekcji „Jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.

  Komisja w składzie:

    przewodnicząca: Dorota Jastrzębska

    członek komisji: Katarzyna Łusiewicz

     członek komisji: Agnieszka Walczak   oceniła scenariusze, które wpłynęły na ogłoszony konkurs biorąc pod uwagę: kreatywność dobór metod i form pracy pomoce dydaktyczne

Prace nadesłały:

Anna Stępień – Zespół Szkół Społecznych w Słowinie

Jolanta Czarnuch – Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie

 

Po przeanalizowaniu prac komisja przyznała: I miejsce – Anna Stępień II miejsce – Jolanta Czarnuch  

W imieniu Pani Anny Stępień nagrodę odebrała Pani Dyrektor Adriana Staniszewska z ZSS w Słowinie oraz osobiście ...

 

zobacz więcej ...

 

Seminarium dla rodziców

Dnia 22 stycznia odbyło się seminarium edukacyjne dla rodziców klas młodszych z przedstawicielem Komisariatu Policji w Darłowie. Celem spotkania była tematyka dotycząca przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania i uczestnictwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania rodzice mieli okazję zadawania pytań dotyczących ich odpowiedzialności za swoje dziecko jak również usłyszeć o konsekwencjach nie sprawowania należytej opieki nad dzieckiem. Na zakończenie każdy rodzic otrzymał ulotkę informacyjną oraz opaskę odblaskową jako element obowiązujący na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego w świetle nowych przepisów drogowych.

 

zobacz więcej ...

 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!!!

W konkursie brały udział prace konkursowe  wykonane przez dzieci z Przedszkola nr 2 na temat „Bądź bezpieczny”. Konkurs został ogłoszony po apelu zorganizowanym dla dzieci w przedszkolu przez grupę uczniów naszej szkoły.

Komisja oceniała prace pod względem umiejętności zapamiętania tematu o bezpieczeństwie na drodze oraz estetyce wykonania.

W grupie IV (6 – latki):   

                                               I miejsce: Kaczyńska Łucja

                                                    II miejsce: Stasiuk Kacper

                                                    III miejsce: Jany Weronika

 

W ...

 

zobacz więcej ...

 

Odwiedziny ZORD -u w naszej szkole

W ramach realizowanego projektu „Bądź bezpieczny”, w dniach 26 – 27 listopada odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Koszalina. Celem spotkania było rozszerzenie  wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz zasad dotyczących  egzaminu na prawo jazdy na motorower i quad. Podczas prezentacji uczniowie zobaczyli różne sytuacje, które mogą spotkać ich na drodze jak również sprawdzili swoją stabilność podczas noszenia gogli symulacyjnych.

Każdy uczeń uczestniczący w zajęciach otrzymał kamizelkę odblaskową, którą obiecał nosić w każdej sytuacji na drodze.  

 

zobacz więcej ...

 

Jak korzystamy z mobilnego miasteczka....

            Dnia 23 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie odbył się „Dzień Otwarty”, podczas którego dzieci wraz z rodzicami mogły zobaczyć jak funkcjonuje nasza szkoła. W poszczególnych salach lekcyjnych  zobaczyli  i sprawdzili,  w jaki sposób uczniowie poznają tajniki wiedzy korzystając z  nowoczesnego  sprzętu  i pomocy naukowych. W ramach realizacji projektu „Bądź bezpieczny” na korytarzach  szkoły,  w tym dniu , zostały rozstawione elementy miasteczka drogowego, które pozwoliły młodszym przypomnieć sobie zasady przechodzenia przez jezdnię oraz rozpoznawać znaki drogowe. W tym przedsięwzięciu z ochotą i z pełnym profesjonalizmem pomagali uczniowie z klasy V e.

 

zobacz więcej ...

 

Wyniki szkolnego konkursu na projekt znaczka odblaskowego

Dnia 15 listopada 2013 komisja w składzie:

                                                                przewodnicząca - Ewa Filipek

                                                          członek komisji -  Katarzyna Łusiewicz

                                                          członek komisji – Joanna Gawrońska

                                                      koordynator projektu – Agnieszka Walczak

 

Komisja dokonała oceny w dwóch kategoriach prac uczniów :

   Kategoria ”znaczek”

I ...

 

zobacz więcej ...

 

Z wizytą w przedszkolu

Dnia 14 listopada 2013, uczniowie klasy IIe wraz z opiekunkami: Panią Małgorzatą Marek i Izabelą Drapińską – Walasek oraz zespół muzyczny pod kierunkiem Pani Marzeny Wolskiej odwiedzili przedszkole nr 2. Celem było zaprezentowanie jak bezpiecznie  zachować i poruszać się po drodze. Występy małych artystów zostały przyjęte bardzo serdecznie. Dziękujemy dyrekcji przedszkola za umożliwienie pokazania się naszym uczniom oraz za ciepłe i miłe przyjęcie.

Koordynator projektu A. Walczak

 

zobacz więcej ...

 

Apel dla uczniów naszej szkoły

 

30 października w naszej szkole odbył się apel dla uczniów klas I – V , który dotyczył bezpiecznych zachowań na drodze. Uczniowie klasy II E  pod kierunkiem Pani Małgorzaty Marek i Pani Izabeli Drapińskiej – Walasek zaprezentowali ciekawe scenki, piosenki i recytację wierszy, które w obrazowy sposób uświadomiły widzom jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Zaangażowanie młodych artystów i praca nauczycieli zasługuje na wielkie uznanie. W apelu uczestniczył również zespół muzyczny pod kierunkiem Pani Marzeny Wolskiej, który pokazał nie tylko wokalne, ale również taneczne uzdolnienia. Całemu wydarzeniu towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca różne zachowania uczestników ruchu drogowego.

Mamy nadzieję, że wszystkie informacje ...

 

zobacz więcej ...

 

Mobilne miasteczko jest już u nas!!!

W ostatnich dniach września w końcu dotarło do Trójki ” mobilne miasteczko”, na które tak niecierpliwie czekaliśmy.

 

zobacz więcej ...

 

Krótka historia o tym...jak to się wszystko zaczęło....

Jeszcze nie tak dawno egzamin na kartę rowerową w naszej szkole przeprowadzany był w niezbyt sprzyjających warunkach.....

Myśleliśmy jak ułatwić dzieciom realizację ich marzeń......

Napisaliśmy wniosek .....i dostaliśmy dofinansowanie!!!!

.......Gdy projekt wszedł na dobre w nasze szkolne życie zaangażowaliśmy się w miejską imprezę użyczając organizatorom wyscigu rowerowego - elementów do toru przeszkód, wzięliśmy udział i ....

Rowerowy sukces ….na dobry początek!!!

07 września br. uczniowie klas piątych wzięli udział w „Darłowskich mini wyścigach kolarskich dzieci i młodzieży” zorganizowanych przez klub kolarski „Ziemia Darłowska” i Miasto Darłowo. Drużyny uczniów (5 dziewcząt i 5 chłopców) miały za zadanie przejechać tor ...

 

zobacz więcej ...

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce