Darłowskie Centrum Wolontariatu

WSPIERAJ

zbiórka
300,00 zł

dotacja
6 000,00 zł

potrzeba jeszcze
300,00 zł

do zebrania
300,00 zł

 

Bezpieczne miejsce do zabawy i odpoczynku

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Strong Zielenica

95,24% 6 000,00zł 1590d 6h 0

Dodatkowo plac ten pełniłby rolę dodatkowego miejsca plenerowego, na którym odbywałyby się imprezy plenerowe np.: pikniki rodzinne, zabawy wakacyjne, ogniska, zawody sportowe. Miejsce, na którym mieszkańcy planują stworzyć plac zabaw dla dzieci jest w bliskim sąsiedztwie od świetlicy wiejskiej (ok.150m), co stwarza szersze możliwości na organizację np. konkursu plastycznego, utworzenia galerii rysunków. W ten sposób stworzy się możliwość uczenia się przez zabawę, wzmacnia się więzi międzyludzkie oraz poprawia kondycję fizyczną. Będziemy promować zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek.
Plac zabaw pełniłby również rolę miejsca plenerowego, na którym można w przyszłości urządzać
wspólnie wraz z innymi wsiami ościennymi imprez dla dzieci, np. wspólna organizacja Dnia Dziecka czy zawodów sportowych.
Stworzenie takiego placu zabaw poprawi estetykę i atrakcyjność wsi Zielenica.
Projekt będzie realizowany od 1 czerwca do 31 października 2015r. na terenie Zielenicy poprzez wspólne działania mieszkańców i wolontariuszy.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce