Darłowskie Centrum Wolontariatu

Festyn Piłkarski Mini Euro 2012

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Darłowo przy Szkole Podstawowej nr 3

52,94% 4 200,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy Orlik Darłowo przy Szkole Podstawowej nr 3 
Telefon: 602 714 203 
Adres e-mail: kwmpolaki@interia.pl 
Strona www: http://orlikdarlowo.pl

Osoba kontaktowa: Katarzyna Polakowska 
Wysokość dotacji: 4200 
Całkowita wartość: 7934

 

 

Cel projektu

Priorytetowym celem projektu "Festyn piłkarski - Mini Euro 2012" było kształtowanie wśród zawodników zasad Fair Play oraz kultury kibicowania. Zawodnikami byli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie nabyli wiedzę z zakresu Mistrzostw Europy co przyczyniło się do bardziej świadomego uczestnictwa w Mistrzostwach Europy 2012.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowano spotkanie organizacyjne na którym przydzielono obowiązki różnym osobom. Kolejnym etapem był zakup sprzętu sportowego i nagród. Następnie odbyły się pokazy multimedialne połączone z dyskusją na temat Mistrzostw Europy, występujących w nich drużynach i zawodnikach. Wykorzystując popularną wśród dzieci metodę dramy przedstawiono zasady Fair Play oraz zapoznano z zasadami kulturalnego kibicowania. Uwieńczeniem tej pracy był festyn piłkarski dla wszystkich adeptów piłki nożnej i ich rodzin.

 

Rezultaty projektu

Po obejrzeniu pokazów multimedialnych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, dzieci zdobyły wiedzę na temat historii Mistrzostw Europy i zasad rozgrywania zawodów oraz poznały, co to są zasady Fair Play. Udział 100 dzieci w Festynie spowodował wzrost ich aktywności fizycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody, co dało im poczucie zwycięstwa i nagrodziło ich wysiłek.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli młodzi adepci piłki nożnej uczestniczący w zajęciach piłki nożnej organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Orlik Darłowo, dzieci w wieku 5-13 lat (100 osób) oraz ich rodziny (200 osób) oraz lokalna społeczność (100 osób).

 

Partnerzy projektu:

Urząd Miasta Darłowo, BBS Darłowo.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce