Darłowskie Centrum Wolontariatu

GOLIAT - KUŹNIĄ CHARAKTERÓW

Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych morskich

36,61% 3 350,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych morskich

Telefon: (94)314-24-26

Adres e-mail: magdamiszke@op.pl

Osoba kontaktowa: Magdalena Miszke

Wysokość dotacji: 3 350,00

Całkowita wartość: 

 

Cel projektu:

Podczas realizacji projektu chcemy, aby młodzież zdobyła umiejętności szkutniczo- żeglarskie niezbędne w pracy na morzu. Działania projektu pozwolą młodzieży nauczyć się, w jaki sposób kreatywnie organizować czas wolny. Konieczność poszukiwania partnerów pobudzi młodzież do działania na rzecz społeczności lokalnej, wzmocni wiarę we własne siły. Głównym naszym celem będzie rozwijanie wśród społeczności lokalnej zainteresowań żeglarstwem, pokazanie jego zalet oraz korzyści z jego uprawiania.

Pragniemy, aby odbudowa "Goliata" stała się symbolem odbudowy żeglarstwa w Królewskim Mieście Darłowo.

 

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Powstanie mariny w Darłowie a także powstanie Klubu Żeglarskiego przy ZSM to wspaniała okazja do rozwijania w młodym pokoleniu z terenu powiatu Sławieńskiego umiejętności żeglarskich. W ramach projektu zorganizujemy warsztaty szkutniczo - żeglarskie ( 30 h) pod kierunkiem instruktorem żeglarstwa w trakcie, których młodzież pozna podstawowe informacje dotyczące żeglarstwa a także zapozna się ze sztuką szkutniczą w trakcie prac renowacyjnych jachtu szkolnego Goliat. Przygotujemy prezentację dot. roli żeglarstwa i morza, którą zaprezentujemy uczniom szkół powiatu sławieńskiego, co przyczyni się do rozbudzenia ich zainteresowań żeglarskich. W Muzeum na Zamku Książąt Pomorskich dla społeczności lokalnej przygotujemy wystawę o tematyce żeglarskiej. Wystawa przybliży mieszkańcom historię żeglarstwa, przedstawi jego zalety a także zachęci do jego uprawiania.

W Darłowskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert szant wraz ze wspólnym ich śpiewaniem.

Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Żeglarskiej, podczas którego uczestnicy wykażą się nie tylko wiedzą żeglarską, ale także praktycznymi umiejętnościami. Do szkół z terenu Powiatu wyślemy zaproszenia do udziału w żeglarskich zmaganiach. Podsumowaniem projektu będzie symboliczne wodowanie Goliata. Na tę uroczystość zaprosimy przedstawicieli lokalnego samorządu, przedsiębiorców, którzy przyczynili się do renowacji jachtu. Zaprezentujemy film o historii Goliata i jego renowacji. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentują nowo nabyte umiejętności żeglarskie. Wszystkie nasze działania przedstawimy w postaci reportażu, który uczniowie stworzą pod kierunkiem nauczycieli. Reportaż zostanie umieszczony na Facebooku, Youtube, stronach internetowych.

 

Rezultaty projektu:

Najważniejszym rezultatem naszego przedsięwzięcia będzie odnowiony jacht – Goliat 30 osób otrzyma certyfikaty za udział w warsztatach szkutniczo-żeglarskich. Udział w zajęciach przyczyni się do poznanie tradycji i obyczajów żeglarskich ,zachęci do żeglowania a tym samym nauczy jak w sposób ciekawy i aktywny spędzać czas wolny. Projekt nauczy pozyskiwania innych do rozwiązywania problemu. Udział 200 osób w naszych różnorodnych działaniach spowoduje wzrost poczucia jedności i przywiązania do morskich ideałów. Odbędą się 4 spotkania dotyczących przygotowań oraz rozliczenia festynu. Przy realizacji projektu zaangażujemy 5 rodziców, 15 wolontariuszy z pośród uczniów. Zaangażowanie w renowację zniszczonego jachtu osób z różnych środowisk i instytucji spowoduje, że lokalna społeczność będzie bardziej zmotywowana do wspólnego działania i rozwiązywania problemów. 41 uczestników otrzyma nagrody rzeczowe. Zorganizowanie przez nas prelekcji, koncertu oswoi uczniów z wystąpieniami publicznymi a także przez organizowanie różnych warsztatów nauczy współpracować w grupie. Poprzez pozyskiwanie sponsorów uczniowie poznają lokalnych przedsiębiorców.

 

Odbiorcy projektu:

Grupa docelowa to młodzież w wieku 16-18 lat uczniowie ZSM, LO (30 osób). Powiatowy Konkurs Wiedzy Żeglarskiej-uczniowie szkół powiatu sławieńskiego (30 osób). Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z trenu Darłowa oraz powiatu sławieńskiego,( ok. 200osób) jak również przedstawiciele lokalnych samorządów (20 osób) oraz lokalna społeczność (50 osób).

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce