Darłowskie Centrum Wolontariatu

Gotowanie na kółkach

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych

34,48% 4 000,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych 
Telefon: 94 314 66 48 
Adres e-mail: dziecidort@poczta.onet.pl 
Strona www: http://dziecidort.blogspot.com,

Osoba kontaktowa: Marzena Górzyńska 
Wysokość dotacji: 4000 
Całkowita wartość: 11600

 

Cel projektu

Rozwijanie aktywności i samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych poprzez aktywne działania integrujące z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Głównym celem było nauczenie dzieci i młodzieży gotowania podstawowych potraw i obsługi sprzętu kuchennego.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Uczestnicy warsztatów kulinarnych, osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 - utrwalali, doskonalili i poznawali wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami kuchennymi (bezpieczne gotowanie wody, posługiwanie się mikserem,kuchenką elektryczną z piekarnikiem, kuchenką mikrofalową, zmywarką), odczytywali przepisy kulinarne (w tradycyjnej formie pisanej oraz piktogramów - obrazków), planowali i robili zakupy, uczyli się odmierzać produkty za pomocą wagi, przygotowywać proste posiłki, nakrywać i dekorować stół, poznawać wszystkimi zmysłami różnorodne produkty spożywcze, zachowywać kulturalnie podczas spożywania posiłków, zachowywać zasady higieny podczas pracy w kuchni. 

Na koniec projektu został wydany Kalendarz Kulinarny 2013 ze zdjęciami potraw.

 

Rezultaty projektu

- zacieśnienie więzi pomiędzy uczestnikami projektu, bowiem zajęcia w kuchni sprzyjają prowadzeniu rozmów, zbliżają do siebie,

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, odpowiedzialności i zaradności życiowej, umiejętności pracy w zespole, kreatywności,

- zdobycie nowych umiejętności (kulinarnych) poprawiających sytuację życiową i zwiększających samodzielność dzieci i młodzieży, 90% naszych niepełnosprawnych nabędzie praktyczne umiejętności przygotowywania posiłków (prawidłowe wykonywanie zadań: mycie owoców, parzenie herbaty, obieranie gotowanego jajka, wykonywanie urozmaiconych kanapek, kupowanie produktów z listy zakupów, samodzielne przygotowywanie, spożywanie posiłków, nakrywanie i sprzątanie ze stołu),

- zmniejszenie nadwrażliwości smakowej (u 95% podopiecznych),

- możliwość pełnienia istotnych ról społecznych, rozwoju talentów i zainteresowań, 

- rozwinie się sprawność manualna i ruchowa,

- poszerzenie i utrwalenie wiedzy o najbliższym otoczeniu związanym z pojęciami kuchennymi, produktami spożywczymi (u wszystkich).


Materialną korzyścią było wyposażenie Dziennego Ośrodka w mikser, wagę (będą ułatwiały pracę oraz urozmaicały przygotowywanie prostych codziennych posiłków w Ośrodku), grę planszową i książkę edukacyjną (pozwolą utrwalać zdobyte na zajęciach umiejętności).
Materiały papiernicze były wykorzystywane do różnorodnych zajęć terapeutycznych przeprowadzanych w Ośrodku. Wykonywane po zajęciach w kuchni prace plastyczne były systematycznie prezentowane w gazetce ściennej. Informacje i zdjęcia zamieszczane były na stronie internetowej Ośrodka.

Na zakończenie projektu wydaliśmy "Kalendarz kulinarny 2013" zawierający zdjęcia z zajęć wraz z przepisami kulinarnymi. Kalendarz otrzymali wszyscy uczestnicy zajęć.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu były osoby niepełnosprawne w znacznym i głębokim stopniu (25 osób), ich rodzice i rodzeństwo (ok.50 osób) oraz uczniowie klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie (15 osób).

 

Partnerzy projektu:

Piekarnia Delikatesy "BATO" Darłowo,
BBS Darłowo,
Hurtownia Elektryczna ELPRĄD Darłowo,
Ericus Salami Darłowo,
Villa "Makro".

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce