Darłowskie Centrum Wolontariatu

WSPIERAJ

zbiórka
300,00 zł

dotacja
5 100,00 zł

potrzeba jeszcze
300,00 zł

do zebrania
300,00 zł

 

Lokalne Centrum Ekologiczne

Zespół nauczycieli przyrody

94,44% 5 100,00zł 1590d 6h 0

Zagosdpodarowany teren będzie miejscem ciekawych lekcji, będzie kształtował właściwe nawyki ekologiczne, co przełoży się na poszanowanie otaczającej nas przyrody. Ukształtuje „Darłowiaka” aktywnego, świadomego swoich korzeni i odpowiedzialnego za przyszłość naszej planety i przyszłego pokolenia. Pozwoli na doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego. Rozbudzi zainteresowanie otaczającym światem, uwrażliwi na jego piękno oraz pozwoli na dostrzeganie zachodzących relacji w ekosystemie. Dzięki tym działaniom mieszkańcy miasta będą  przygotowani do podejmowania inicjatyw proekologicznych służących właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce