Darłowskie Centrum Wolontariatu

Najważniejsze jest ludzkie życie - młodzież działa

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie

30,12% 3 675,00zł 2359d 4h 0

Realizator projektu: Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie 
Telefon: 667621020 
Adres e-mail: witos2@op.pl 
Strona www: http://zsdarlowo.pl 

Osoba kontaktowa: Joanna Witkowska 
Wysokość dotacji: 3675 
Całkowita wartość: 11200

 

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie w Zespole Szkół im S. Żeromskiego w Darłowie Centrum Pierwszej Pomocy (które będzie pełnić funkcję zaplecza zabezpieczającego lokalne imprezy), przeszkolenie jak największej liczby mieszkańców miasta i gminy Darłowo z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenie liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego szkolenia ( pod kierunkiem instruktora ratownictwa medycznego) osób, które w przyszłości również staną się liderami.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zakupiono fantom i akcesoria w celu wykonywania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszkolono przez profesjonalnych ratowników medycznych grupę liderów - uczniów klasy o profilu ratownictwo i promocja zdrowia a także uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz ich rodziców, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, samorządów.

 

Rezultaty projektu

- stworzenie w Zespole Szkół im S. Żeromskiego w Darłowie Centrum Pierwszej Pomocy (które będzie działało również po zakończeniu projektu);

- zabezpieczanie lokalnych imprez przez zespół działające w Centrum Pierwszej Pomocy;

- wypracowanie długofalowego programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

- integracja liderów i nauka pracy w zespole 25 osób;

- nabycie umiejętności szybkiego reagowania i udzielania pierwszej pomocy przez mieszkańców miasta i gminy Darłowo -2600 osób;

- przeszkolenie uczniów darłowskich szkół 1050 osób;

- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej -30 godzin;

- pokazy z zakresu pierwszej pomocy -20 godzin;

- film instruktażowy umieszczony na stronie www szkoły oraz samorządów;

 

Odbiorcy projektu:

- uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego - 300 osób

- uczniowie i nauczyciele gimnazjum - 250 osób

- uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej - 500 osób

- mieszkańcy wsi gminy Darłowo - 150 osób

- mieszkańcy miasta Darłowo - 300 osób

- przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, samorządów - 50 osób

- kibice i zawodnicy sportowi - 400 osób

- strażacy - 250 osób

- rodzice uczniów - 300 osób

- goście zaproszeni na galę - 150 osób

 

Partnerzy projektu:

Rada Szkoły przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie, BBS Darłowo, Urząd Miasta Darłowo; Urząd Gminy Darłowo; Starostwo Powiatowe w Sławnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżyczkach Obserwator Lokalny, Głos Koszaliński, Dziennik Sławieński

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce