Darłowskie Centrum Wolontariatu

Nasza Wieprza - nasze bogactwo

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku

36,02% 3 485,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku 
Telefon: 607 198 356 
Adres e-mail: iwonanajda@wp.pl 
Osoba kontaktowa: IRENA CZERNIAWSKA 
Wysokość dotacji: 3485 
Całkowita wartość: 9675

 

 

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców wsi Sławsko - zarówno młodszych jak i starszych, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest utrzymanie (w czystości i stanie zapewniającym wykorzystanie i wypoczynek lokalnej społeczności) brzegu Wieprzy na odcinku osiedlonym przez mieszkańców Sławska.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

- Zorganizowano akcję sprzątania brzegu Wieprzy;
- Przystosowano tereny nadbrzeżne do wykorzystywania w celach aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku letniego;
- Wybudowano grill oraz miejsce na ognisko wraz z ławkami;
- Zorganizowano Rodzinny Piknik "Nasza Wieprza - Nasze Bogactwo"

 

Rezultaty projektu

  1. Zacieśnione zostały więzi pomiędzy mieszkańcami.
  2. Mieszkańcy bardziej utożsamili się z wsią Sławsko.
  3. Dzieci, młodzież i dorośli zwracają większą uwagę na estetykę miejsca ich zamieszkania. 
  4. Mieszkańcy mogą teraz promować swoje otoczenie jako atrakcję wypoczynkową i w ten sposób myśleć o korzyściach z rozwoju turystyki.
  5. Wyposażenie w postaci: grilla, zabawek dla dzieci,  boiska do gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną.
  6. Dzięki przygotowaniu projektu wybrani mieszkańcy zdobyli nowe umiejętności przygotowywania wniosków o dofinansowanie (mogą w ten sposób szukać dofinansowań w innych konkursach grantowych.
  7. Mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się poprzez pracę i zabawę.

 

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność wsi Sławsko ok. 150 - 200 osób.

 

Partnerzy projektu:

Przedsiębiorstwo usługowe JULEK
Związek Harcerstwa Polskiego
Bar "Wojtek", BBS, Przedsiębiorstwo Usługowe Sławka Siudka, Przedsiębiorstwo Usług Transportowych Damian Kos,
Gazeta "Obserwator Lokalny", "Dziennik Sławieński"

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce