Darłowskie Centrum Wolontariatu

NOSKOWO - NASZA MAŁA OJCZYZNA

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "POGOŃ" NOSKOWO

87,90% 5 450,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "POGOŃ" NOSKOWO

Telefon: 606986667

Adres e-mail: bormil@op.pl

Osoba kontaktowa: Miłosław Borowski

Wysokość dotacji: 5450,00

Całkowita wartość: 7200,00

 

Cel projektu

Celem projektu jest POBUDZENIE WIĘZI, ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI MIESZKANCÓW poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego, jakim jest wybudowanie wiaty - miejsca wspólnych spotkań oraz oczyszczenie i zagospodarowanie terenów wokół stawu, utrzymanie na tych terenach czystości i stanu zapewniającego wykorzystanie i wypoczynek lokalnej społeczności.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu 

Projekt to 3 głównych działania:

1) zorganizowanie akcji sprzątania oczyszczania brzegu stawu, skonstruowanie i zainstalowanie 4 ławek wokół stawu,

2) uporządkowanie i przygotowanie terenu pod wiatę, wybudowanie wiaty (ok. 30-35 m2) przy boisku sportowym,

3) zorganizowanie rodzinnego pikniku "Nasze Noskowo -nasza mała ojczyzna ".

 

Rozpoczęcie realizacji projektu związane jest ze zorganizowaniem spotkania mieszkańców, osób chętnych do współpracy. Przedstawiony zostanie projekt, partnerzy strategiczni: BS w Sławnie, BS w Darłowie, Hotel Delfin, Stocznia Darłowo, etapy jego realizacji, pomysły mieszkańców na własne zaangażowanie w Projekt.

 

Rezultaty projektu

-Uporządkowanie terenu wokół stawu, boiska sportowego i terenu, na którym powstanie wiata zaangażujemy ok 50 osób.

Rezultaty, z których będzie korzystać największa liczba mieszkańców (wszyscy mieszkańcy - 500 osób) to możliwość korzystania z stawu i jego okolicy, wypoczynek na łonie natury, miejsce spotkań, spacerów.

-Budowa wiaty- zaangażujemy nie mniej niż 10 osób, w tym właściciela zakładu stolarskiego, mieszkańca naszej wioski.

-Budowanie ławek, montaż wokół stawku- nie mniej niż 15 osób.

-Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku, wspólnego ogniska i grillowania, umożliwienie wędkowania na terenie naszej wioski- z rezultatów korzystać będzie cała społeczność- 500 osób oraz osoby przyjezdne.

-Organizacja wspólnych inicjatyw przy wykorzystaniu przygotowanego w ramach niniejszego projektu zaplecza- deklaracja nie mniej niż 50 osób.

-Integracja mieszkańców przy organizowaniu "Pikników rodzinnych " - chęć współpracy deklaruje nie mniej niż 50 osób.

-Wzrośnie poziom atrakcyjności naszej wioski.

 

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Noskowa czyli 350-500 osób - całe rodziny (dzieci, młodzież, dorośli), gdyż projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy zaangażują się w realizację projektu, bądź będą korzystać z jego działań.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce