Darłowskie Centrum Wolontariatu

Ponad podziałami

Ochotnicza Straż Pożarna

95,20% 5 944,00zł 1933d 7h 0

Celem projektu jest wybudowanie wiaty drewnianej o powierzchni 36 metrów kwadratowych. Zgodnie z założeniem miałoby to być miejsce spotkań wszystkich mieszkańców wsi Dobiesław, Wiekowo, Wiekowice. Za pomocą tego projektu chcielibyśmy aktywować lokalną społeczność do wspólnych działań na rzecz naszego rejonu. W tym miejscu miałyby odbywać się cykliczne imprezy takie, jak Dzień Strażaka i Turnieje Strażackie, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca. Naszym celem będzie również wsparcie osób starszych, dla których zostanie zorganizowany Dzień Seniora. W miesiącu wrześniu zorganizujemy plenerowe warsztaty komunikacji interpersonalnej, które będą miały na celu popraw relacji międzyludzkich i i wzmocnienie współpracy między mieszkańcami. Warsztaty te zostaną przeprowadzone przez studentów Politechniki Koszalińskiej, Wydziału Pedagogiki. Ponieważ w Zespole Szkół Społecznych w Dobiesławiu działa koło teatralne nasza społeczność będzie miała możliwość nieodpłatnego udziału w różnego rodzaju przedstawieniach. Jednocześnie miejsce to, z uwagi na swoją
lokalizację będzie służyć potrzebom młodzieży szkolnej do organizacji lekcji plenerowych oraz innych wydarzeń okolicznościowych.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce