Darłowskie Centrum Wolontariatu

WSPIERAJ

zbiórka
300,00 zł

dotacja
4 400,00 zł

potrzeba jeszcze
300,00 zł

do zebrania
300,00 zł

 

POSŁUCHAJ WNUSIU...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście „Mała Ojczyzna”

93,62% 4 400,00zł 987d 4h 0

Skąd pomysł na projekt „Posłuchaj wnusiu…”?  Nasze Stowarzyszenie "Mała Ojczyzna" zajmuje się historią okolicy, w której mieszkamy. Chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o ludziach tu mieszkających i o budynkach, zabytkach, o wszystkim co wiąże się z przeszłością. W Archiwum znaleźliśmy mnóstwo ciekawostek z lat powojennych, a teraz chcemy pytać mieszkańców bezpośrednio o ich wspomnienia z dawnych lat. W projekcie biorą udział dzieci i młodzież z SP Żukowo. Sami podzielili się na grupy dwu i trzyosobowe i zaopatrzeni w dyktafony, aparat fotograficzny i kamerę udają się w odwiedziny do najstarszych mieszkańców by zbierać dokumentację do książki. Nawiązaliśmy współpracę z Pomorską Akademią Pedagogiczną w Słupsku, a dokładnie z Panem Grzegorzem – doktorantem z Wydziału Historycznego. Pan Grzegorz będzie opracowywał z młodzieżą materiał, z którego powstanie książka i słuchowisko lub film dokumentalny. Mamy nadzieję zebrać szeroką dokumentację, która pozostanie dla przyszłych pokoleń. Już same wywiady przeprowadzane przez dzieci są  dla nich źródłem wzruszeń i skarbnicą wiedzy o tym jak tutaj było dawniej. Seniorzy traktują ich bardzo poważnie, są sympatyczni, odpowiadają chętnie na zadawane pytania. Jest to miłe spotkanie dla obu stron.  

 

Nasza ksiazka

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Zakończył się nasz projekt "Posłuchaj wnusiu...". Ksiązka wydana, cieszy się dużym zainteresowaniem. Teraz rozliczamy projekt.

 

zobacz więcej ...

 

My w

Warsztaty pisarskie w toku

Pisze się już nasza książka. Młodzież spotyka się co tydzień w SP Żukowo i podczas warsztatów tworzy książkę i reportaż. 

 

zobacz więcej ...

 

Prace nad książką już trwają

Jesteśmy już po 10 wywiadach. Teraz dzieciaki opracowują materiał. Spotykają się z Panem Grzegorzem - pracownikiem Akademii Pomorskiej w Słupsku, który prowadzi z dziećmi warsztaty i podczas tych spotkań, na podstawie nagranych wywiadów, powstaje książka. 

 

zobacz więcej ...

 

Młodzież z Żukowa w Archiwum

 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żukowie jest w trakcie zbierania materiałów do książki o swoich prababciach i pradziadkach, którzy osiedlili się w naszych wsiach zaraz po II Wojnie Światowej. Na ten projekt pieniądze zdobyło Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” z Żukowa w ramach konkursu  „Działaj lokalnie”. Do tej pory wywiadów o swoim życiu udzieliło nam 7 osób, które do naszych wsi przybyły z wielu stron świata – z terenu dawnego Związku Radzieckiego, z Niemiec, z Polski centralnej, z Wołynia. Część uczestników projektu spędziła popołudnie w Archiwum Państwowym w Słupsku, szukając zapisków o ich pierwszych gospodarstwach, o tym co ze sobą przywieźli i co zastali w nowych obejściach.  Ponieważ wojna w różnych odsłonach przewija ...

 

zobacz więcej ...

 

Odwiedziny u 100-latki

Tym razem odwiedziliśmy siostrę pradziadka Otylii, która bierze udział w projekcie.  Dzięki tej wizycie mogliśmy się dowiedzieć o losie Polaków na Wołyniu.

 

zobacz więcej ...

 

stare fotografie

Z Niemiec do Polski

Tym razem losy naszego bohatera poprowadziły do Łętowa z Niemiec. Kolejna wizyta uczestniczek naszego projektu była bardzo pouczająca. Pan Gerhard przyjął nas ciepło, przygotował poczęstunek, zdjęcia, dokumenty i bardzo ciekawie opowiadał o swoim życiu.

 

zobacz więcej ...

 

Pani Waleria pokazuje nam fotografie i medale

Sanitariuszka Waleria

 

Kolejna grupa młodzieży odwiedziła seniorkę - Panią Walerię z Brześcia. Pani Waleria bardzo ciekawie opowiadała o swoim dzieciństwie i o latach, kiedy jako młoda kobieta przyjechała do Brześcia. Wcześniej była konduktorką w pociągach, a podczas wojny - sanitariuszką. Życie w latach 40-tych wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. 

 

zobacz więcej ...

 

literka P na dokumencie

Nasz pierwszy wywiad

 

Rozpoczęliśmy zbieranie wywiadów. W projekcie biorą udział uczniowie SP Żukowo. Podzielili się na grupy dwu lub trzyosobowe i zaczęliśmy odwiedzać najstarszych mieszkańców naszych pięciu wsi. Każde spotkanie jest dokumentowane (dyktafon, kamera i aparat fotograficzny). Pierwsze spotkanie z seniorką z Janiewic było bardzo sympatyczne i pouczające.

 

zobacz więcej ...

 

archiwalna wystawa

Kilka słów o projekcie

 

Nasze Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” od dłuższego czasu zajmuje się historią naszych terenów. W maju zorganizowaliśmy wystawę poświęconą zasiedlaniu naszych miejscowości przez poprzednie pokolenia. Teraz chcemy iść krok naprzód i dokumentować historię dla kolejnych pokoleń. Nasz projekt nazywa się „Posłuchaj wnusiu…”. Jego celem jest zebranie przez młodzież wspomnień najstarszych mieszkańców i na ich podstawie stworzenie książki i słuchowiska. 

 

zobacz więcej ...

 

SZKOLENIE Z PROMOCJI

We  wtorek, 18 lipca byliśmy na drugim szkoleniu dotyczącym projektu z Działaj Lokalnie. Szkolenie odbywało się w siedzibie Wolontariatu w Darłowie. 

 

zobacz więcej ...

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce