Darłowskie Centrum Wolontariatu

Pracuj z nami - Renowacja budynku remizy OSP Malechowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie

38,37% 2 300,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie 
Telefon: 697 582 283 
Adres e-mail: ospmalechowo@wp.pl 
Strona www: http://osp.malechowo.pl

Osoba kontaktowa: Dariusz Bartoszek 
Wysokość dotacji: 2300 
Całkowita wartość: 5995

 

Cel projektu

Głównym celem projektu było zaszczepienie w młodych ludziach oraz w osobach nie uczestniczących dotąd w życiu społecznym (osobach starszych oraz niepełnosprawnych) chęci do pracy w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. 
Projekt polegał na wspólnej renowacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie po przez naukę oraz zabawę. Prace remontowe odbywały się w weekendy oraz w dni wolne od pracy. Po zakończeniu prac remontowych zorganizowano piknik dla uczestników projektu.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu wyremontowano budynek OSP Malechowo i zorganizowano piknik dla mieszkańców po zakończeniu prac.

 

Rezultaty projektu

1.Odnowiony budynek remizy OSP Malechowo, w którym uczestnicy projektu spędzać mogą czas wolny. 

2.Zaszczepienie w młodych ludziach oraz w osobach nie uczestniczących dotąd w życiu społecznym (osób starszych oraz niepełnosprawnych) chęci do pracy wolontarystycznej na rzecz naszej społeczności lokalnej. Oraz organizowanie własnych projektów społecznych dla poprawy wizerunku i integracji naszej społeczności. 

3.Integracja mieszkańców przy organizowaniu i świętowaniu w ramach Letniego Pikniku z udziałem ok. 50 osób. 

4.Poprawa wizerunku miejscowości oraz społeczności na arenie lokalnej.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcom projektu była młodzież z okolic Malechowa, osoby dotąd nie uczestniczące w życiu społecznym miejscowości oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie, czyli bezpośrednio 52 osoby.

 

Partnerzy projektu:

Gmina Malechowo, GZGKiM w Malechowie.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce