Darłowskie Centrum Wolontariatu

ROWERAMI NA SPOTKANIE Z LEŚNIKAMI

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku"

69,22% 5 215,00zł 2309d 10h 1

Realizator projektu: Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku"

Telefon: 508149953

Adres e-mail: hdobak@interia.pl

Osoba kontaktowa: Hanna Dobak

Wysokość dotacji: 5 214,00

Całkowita wartość:  7 534,00

 

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja turystycznych walorów Gminy, zwiększenie integracji mieszkańców, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest oznakowanie 4 tras rowerowych oraz opracowanie ulotek promujących te trasy.

Ukazanie mieszkańcom sposobu na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w wycieczkach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej "Na szlaku", które przyczynią się do nawiązania przyjaźni i pogłębienie więzi rodzinnych, czy też społecznych poprawienie warunków sprzyjających spędzeniu wolnego czasu dla mieszkańców.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Projekt polega na 4 głównych działaniach, które przyczynią się do realizacji celu projektu:

a) zorganizowaniu czterech terenowych wyjazdów rowerowych. Wszystkie zorganizowane wyjazdy mają być prowadzone leśnymi szlakami, a punktem docelowym będzie wybrana leśniczówka i spotkanie z leśniczym, który zapozna uczestników wyprawy z urokami okolicznego miejsca.

Planowane wyjazdy:

1) Rajd rowerowy Sławno-Leśniczówka Janiewice -Sławno

2) Rajd rowerowy Sławno-Leśniczówka Emilianowo -Sławno

3) Rajd rowerowy Sławno-Leśniczówka Borzyszkowo -Sławno

4) Rajd rowerowy Sławno-Leśniczówka Radosław -Sławno

b) oznakowanie 4 tras rowerowych prowadzących do określonej leśniczówki,

c) opracowanie ulotek informacyjnych promujących oznakowane trasy,

d) zorganizowaniu 4 pikników przy ognisku połączonym z grami, zabawami i quizami z miejscem, w którym będzie się przebywać

 

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji projektu powstaną 4 oznakowane trasy rowerowe prowadzącej do leśniczówek w gminie Sławno, z których korzystać będą mogli wszyscy okoliczni mieszkańcy, a także turyści.

Opracowane zostaną również ulotki wraz mapkami wytyczonych szlaków, które dostępne będą w punkcie informacji turystycznej w Sławnie. Nastąpi integracja mieszkańców Gminy przy organizowaniu i uczestniczeniu w rajdach (200 osób).

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to mieszkańcy Gminy Sławno (około 200 osób: 140 kobiet, 60 mężczyzn, w tym 20 młodzież i 40 dzieci ). Chcemy też zaktywizować mieszkańców, którym z powodu braku pracy grozi wykluczenie społeczne (20 osób).

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce