Darłowskie Centrum Wolontariatu

Strażacy ogniwem integracji

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu

58,99% 5 990,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu 
Telefon: 781130001 
Adres e-mail: po@malechowo.pl 
Osoba kontaktowa: Jorg Senger 
Wysokość dotacji: 5990 
Całkowita wartość: 10155

 

Cel projektu

Celem głównym projektu było aktywizowanie - rozbudzenie do działania społeczności lokalnej, poprzez wspólne działanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na wybudowaniu wiaty biesiadnej. Wiata stanęła na przygotowywanym już od zeszłego roku przez strażaków ochotników miejscu rekreacyjnym przy boisku sportowym w Ostrowcu. W tym miejscu powstało centrum rekreacyjno - kulturalno - sportowe. Przygotowano miejsce na ognisko a także do grillowania, stoły i ławki. Powstało miejsce do spotkań przy okazji dożynek i innych imprez wiejskich.

 

Rezultaty projektu

1. Aktywizowanie społeczności lokalnej. 
2. Zachęcenie do udziału w pracy na rzecz środowiska.
3. Utworzenie atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu.
4. Możliwość organizowania spotkań, przeglądów zespołów, koncertów.
5. Nawiązanie więzi poszczególnych grup społecznych.
6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy miejscowości Ostrowiec, która liczy około 800 osób oraz ościennych miejscowości Podgórki, Nowy Żytnik, Kosierzewo-łącznie około 1500 osób. 
Poza tym odbiorcami projektu byli mieszkańcy powiatu sławieńskiego i koszalińskiego, ponieważ w miejscu powstania projektu odbywał się coroczny przegląd zespołów ludowych.

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Zespół Ludowy Ostrowianie, 
Rada Sołecka, 
Sołectwa Ostrowiec,
Rada Parafialna,
Agroterm Sp.z o.o. Ostrowiec,
Nadleśnictwo Sławno, 
Jens - Farm Produkcyjno Handlowa Sp z o.o.
Ostrowiec,
B.T Agro Sp z .o.o, 
Usługi Ogólno - Budowlane "WŁOD-BUD" Ryszard Włodarczyk

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce