Darłowskie Centrum Wolontariatu

Świat Emeryta w Kolorowej Świetlicy

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

40,35% 6 000,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Darłowie 
Telefon: 781-480-402 
Adres e-mail: dusia0507@vp.pl 
Osoba kontaktowa: Danuta Puczyńska 
Wysokość dotacji: 6000 
Całkowita wartość: 14870

 

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców Darłowa w wieku senioralnym poprzez umożliwienie spotkań i organizację różnorodnych zajęć w "Kolorowej Świetlicy". Celem projektu było również tworzenie teraźniejszości przez ludzi w wieku senioralnym, dało to możliwość dysponowania własnym czasem dla spełnienia własnych potrzeb i na rzecz innych ludzi.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na wyremontowaniu 130 m2 wynajmowanych pomieszczeń w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Darłowie, które zostały przeznaczone na działalność statutową Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Większość prac została wykonana przez członków oraz wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup farb, rozpuszczalników, gipsu, cementu materiałów elektrycznych i innych niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych. Świetlica została przekazana Związkowi 23 marca 2012 roku. Stworzono kolorowe przytulne miejsce w którym można spędzać miło czas.

 

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem było oddanie do użytku wyremontowanej, przytulnej i kolorowej świetlicy wraz z przyległymi pomieszczeniami o łącznej pow. 130 metrów kwadratowych. Spełniły się potrzeby i oczekiwania ludzi starszych, zacieśnione zostały więzi międzypokoleniowe. Dowartościowanie ludzi starszych, którzy często samotni nie mają możliwości wyjścia z domu. Zaangażowanie ludzi starszych do współpracy z młodym pokoleniem, w zakresie spotkań międzypokoleniowych. Współtworzenie teraźniejszości przez społeczność senioralną to mierzenie wieku tym ile człowiek ma potrzeb a im ma ich więcej tym jest młodszy. Świetlica stała się miejscem w którym mogli odbywać ciekawe spotkania i została udostępniona dla wszystkich seniorów w mieście.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Darłowie-260 osób. Członkowie wszystkich Organizacji skupiających ludzi w wieku senioralnym-około 150 osób, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy nie należący do żadnych organizacji a potrzebujący integracji-około 50 osób. W projekcie uczestniczyło około 200 osób.

 

Partnerzy projektu:

MZBK, Sklep: Majster, Słoń; BBS Darłowo, Firma budowlana Marek Raczkowski

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce