Darłowskie Centrum Wolontariatu

Świetlica bez barier

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie

94,11% 4 790,00zł 1933d 7h 0

Celem projektu jest rozszerzenie działalności i zwiększenie ilości osób na organizowanych spotkaniach, co umożliwi nam doposażenie świetlicy. Jest ona naszym dobrem wspólnym, dlatego wszyscy członkowie związku dbają o jej wygląd i stałe ulepszanie. Biorąc pod uwagę wiek emerytów i często związane z tym dolegliwości zdrowotne, stale dążymy do poprawy warunków w świetlicy a także stworzenia miłej atmosfery. Zaangażowanie młodzieży i pozostałych mieszkańców miasta wymaga również zadbania o bezpieczeństwo w świetlicy. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność w ramach projektu spełni oczekiwania bywalców świetlicy powodując jednocześnie zwiększenia zaangażowania w sparawy społeczne i działania lokalne.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce