Darłowskie Centrum Wolontariatu

TĘCZOWY JEŻ WITA NA PLACU ZABAW W JEŻYCACH

44,39% 5 578,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Grupa: Uśmiech dziecka przy Stowarzyszeniu Rodzin Kresowych

Telefon: 603101467

Adres e-mail: czapla442@wp.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czaplińska

Wysokość dotacji: 5 578,00

Całkowita wartość: 12 565,00

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji i współpracy społeczności lokalnej w pracach nad tworzeniem placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców oraz ościennych miejscowości i osób odwiedzających naszą miejscowość. Ponadto plac zabaw pełniłby rolę miejsca plenerowego wspierając nowatorskie pomysły w zabawach wakacyjnych z ościennymi świetlicami wiejskimi takich jak: prace plastyczne, sportowe czy taneczne. A co za tym idzie tworzenie możliwości uczenia się i rozwoju osobistego w społeczności. Kolejnym dobrem wynikającym ze stworzenia placu zabaw jest poprawienie atrakcyjności i estetyki wsi Jeżyce.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Nasz projekt polega na:

w miesiącu lipcu:

- zorganizowaniu konkursu dla dzieci pt. "Stwórz logo na plac zabaw Tęczowy jeż"

- umieszczeniu na tablicach ogłoszeń i stronie: www. jezyczki.pl ogłoszenia zapraszającego do współpracy wolontariuszy przy pracach nad placem zabaw. A następnie przez cały okres działania, aktualizowania realizacji projektu.

- organizacji spotkania z osobami chętnymi w pracach mającego na celu omówienie i wyznaczenie celów i osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy prac. Rozmowy z lokalną firmą, celem omówienia podłoża pod plac zabaw tj. odwodnienie, utwardzenie i wyrównanie terenu; wybranie firmy dotyczącej

zakupu elementów placu.

- ostateczne rozmowy z wybraną firmą produkującą elementy placu zabaw (certyfikaty)

- złożenie zamówienia

w miesiącu sierpniu:

- przygotowanie terenu przez mieszkańców i firmę lokalną j.w.

-zakup i transport elementów, : domek z wieżą i ślizgiem, 2 szt.hustawek, piaskownicy, 4 szt. ławek, 40 szt. przęseł ogrodzenia

- montaż elementów i ogrodzenia, uzupełnienie piasku, przykotwiczenie ławek i wkopanie połówek opon pod huśtawki,

w miesiącu wrześniu:

- ustalenie z dziećmi regulaminu, który ma obowiązywać na placu zabaw oraz wypisanie go przez poszczególne dzieci

 

Rezultaty projektu:

Planowane rezultaty projektu to:

- zakup całkowity sprzętu:

*domek z wieżą i ślizgiem dla 30 osób, służący dla dzieci, jako innowacyjna forma zabawy,przezwyciężająca bariery wysokościowe i zręcznościowe

* huśtawki ( w tym: wahadłowa z siedziskiem kubełkowym oraz huśtawka wagowa) służąca 40 osobom, umożliwiająca współpracę z innymi, a także rozwijająca funkcje poznawcze

*ławki - sztuk 4 służące 100 osobom. Wspomaga rodziców i dziadków odpoczywających i jednocześnie doglądających najmłodszych. Panie pracujące w świetlicy, które organizują zabawy i konkurencje z innymi świetlicami, osoby uczestniczące w piknikach i festynach. Ponadto młodzież uczestnicząca w wakacyjnych warsztatach plenerowych: tanecznych malarskich i sportowych

*piaskownica służąca dla 20 dzieci, rozwijająca zdolności manualne i wyobraźnie oraz prace zespołowe

- organizacja festynów i pikników dla 100 osób. Wzmacnianie współpracy lokalnej społeczności,

Poczęstunek ufundowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne (bigos, smalec i ciasta)

- przekraczanie podziałów między ludźmi i poznawanie nowych mieszkańców w czasie realizacji projektu dla 30 osób,

- wzmacnianie więzi między pokoleniami poprzez wspólne gry (w piłkę nożną, przeciąganie liny, prace malarskie i taneczne) dla 40 osób,

- rozwijanie sprawności fizycznej i umysłowej dzieci i młodzieży w grach pomiędzy świetlicami wiejskimi ( gra w siatkówkę, warcaby stupolowe, karaoke) dla 40 osób,

- zmiana sposobu spędzania czasu wolnego , tj. oderwanie dzieci i młodzieży od gier komputerowych dla 50 osób,

- zaciskanie więzi z lokalnymi władzami tj. Gminy i Starostwa, poprzez zaproszenie na piknik otwarcia placu zabaw 5 osób,

- wzmacnianie więzi z lokalnym zespołem wokalnym -2 osoby,

- odwzorowanie jeży na ogrodzeniu placu zabaw 30 osób.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu mają być:

- dzieci z miejscowości Jeżyce -70 osób

- dzieci z ościennych miejscowości: - 50 osób

- rodzice i dziadkowie, przyprowadzający pociechy: -30 osób

- uczestnicy warsztatów wakacyjnych: 50 osób

- uczestnicy pikników i festynów: 100 osób

- dzieci korzystające ze świetlicy wiejskiej, uczestniczący w konkurencjach z innymi świetlicami: 40 osób

- osoby odwiedzające naszą miejscowość: 15 osób

- nowi mieszkańcy Jeżyc: 20 osób

- wolontariusze, pracujący przy projekcie 35 osób

- Stowarzyszenie Rodzin Kresowych z gośćmi z kresów-50 osób

- wokalny zespół lokalny -2 osoby

- uczestnicy konkursu na logo placu zabaw 40 osób.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce