Darłowskie Centrum Wolontariatu

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Korlino

Stowarzyszenie rozwoju wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

60,08% 4 350,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Stowarzyszenie rozwoju wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

w Korlinie 
Telefon: 606357445 
Adres e-mail: a.kurek@poczta.onet.pl 
Strona www: http://szkolakorlino.pl 

Osoba kontaktowa: Tadeusz Paweł Sadowski 
Wysokość dotacji: 4350 
Całkowita wartość: 7240

Cel projektu

Głównym celem projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów (przyrodniczych i rzeczowych) miejscowości Korlino, w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności i okolicznych mieszkańców.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

- Dokończono prace przy wiacie wypoczynkowej w Parku Wiejskim,
- Pokryto blacho-dachówką wiaty oraz nasadzono krzewy i rośliny ozdobne w Parku Wiejskim (ustawienie ławek i koszy na śmieci),
- Utworzono przyrodniczą ścieżkę edukacyjną na terenie Korlina z wykorzystaniem tablic informacyjnych o różnych gatunkach drzew i krzewów (około 10 tablic zostało umieszczonych przy roślinach i drzewach już rosnących na terenie szkoły i terenie Korlina, pozostałe tablice zostały rozstawione w taki sposób, aby umożliwiały nasadzenie obok nich roślin i krzewów przedstawionych na nich.),
- Wzdłuż ścieżki przyrodniczej rozstawiono ławki i kosze na śmieci,
- Zorganizowano Festyn "Powitanie Lata" promujący zrealizowaną inicjatywę i służący integracji mieszkańców.

 

Rezultaty projektu

- stworzenie jednej ścieżki edukacyjnej,
- stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności,
- przeprowadzenie Festynu na Powitanie Lata,
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Korlino,
- ze zrealizowanego projektu rocznie będzie korzystać co najmniej 300 osób.  
- mieszkańcy aktywnie zaangażowali się w organizację festynu

 

Odbiorcy projektu:

- dzieci i młodzież uczęszczające do Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie - 117 osób,
- mieszkańcy sołectwa Korlino (m. Korlino i Łężek) - 170 osób,
- turyści, osoby okazjonalnie odwiedzające Korlino - 170 osób/ rok,
- uczestnicy Festynu na Powitanie Lata- 150 osób

 

Partnerzy projektu:

Piekarnia Łącko, Rada Sołecka, Rada Rodziców, Zespół Szkół Społecznych w Korlinie - nauczyciel przyrody, konserwator.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce