Darłowskie Centrum Wolontariatu

Wczoraj wysypisko, jutro wiejski plac spotkań

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

53,03% 3 500,00zł 2309d 10h 0

Realizator projektu: Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa 
Telefon: 697-635-774 
Adres e-mail: swietlicawarszkowo@onet.pl 
Strona www: http://warszkowo.pl

Osoba kontaktowa: Agnieszka Strzelecka 
Wysokość dotacji: 3500 
Całkowita wartość: 6600

 

Cel projektu

Podniesienie komfortu życia lokalnej społeczności poprzez integrację mieszkańców, ożywienie życia kulturalno-rozrywkowego oraz poprawę wizerunku Warszkowa. Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej, który wcześniej był nielegalnym wysypiskiem.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zakup drewna z którego mieszkańcy Warszkowa zbudowali podest, który w zestawieniu z namiotami ogrodowymi stanowi wiatę integracyjną. W zależności od potrzeb konstrukcja stanowi parkiet do tańca lub pełni funkcję sceny w czasie występów artystycznych i imprez kulturalnych. Zakupiono również drewno na piaskownicę dla dzieci i materiały budowlane na konstrukcję paleniska z grillem.

 

Rezultaty projektu

- Stworzenie wiejskiego placu spotkań na potrzeby działań kulturalnych i rozrywkowych,

- zorganizowano festyny, wycieczki rowerowe oraz wieczory poetyckie,

- nastąpiła integracja mieszkańców wsi,

- poprawa wizerunku miejscowości.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Warszkowa (sołectwo liczy ok. 1100 osób). Projekt zakładał działania skierowane do przedstawicieli różnych środowisk społecznych i grup wiekowych.

 

Partnerzy projektu:

GS Samopomoc Chłopska,
Zakłady Stolarskie:
- Z. Rębacz
- K. Bogatek
- T. Łysiuk,
Akcja Katolicka, Caritas, Rada Sołecka,
Proboszcz parafii Warszkowo,
Wójt Gminy Sławno.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce