Darłowskie Centrum Wolontariatu

WSPIERAJ

zbiórka
300,00 zł

dotacja
5 600,00 zł

potrzeba jeszcze
300,00 zł

do zebrania
300,00 zł

 

Zadbajmy o Bartolino

Bartoliniacy

94,92% 5 600,00zł 1590d 6h 0

Porządkowanie zaniedbanych, szpecących miejscowość terenów będzie dobrą okazją do integracji wszystkich mieszkańców. Z deklaracji młodszych osób, nawet tych, którzy do tej pory nie angażowali się w prace na wsi wynika, że sprawa estetyki jest dla nich także ważna i chętnie włączą się  w działania. Myślimy, że  akcja porządkowania tych terenów zwiększy zaangażowanie grupy młodszych osób i ich świadomość, że należy włączać się w życie społeczności i działać na rzecz wspólnego dobra, bo tutaj spędza większość życia i najprawdopodobniej tutaj będą żyły ich dzieci.

Po złożeniu zgłoszenia do starostwa zajmiemy się  porządkowaniem starego cmentarza i utworzeniem tam małego lapidarium, na co mamy już ustną zgodę konserwatora zabytków. Kolejnym działaniem będzie uporządkowanie działki centrum wsi przy przystanku i stworzenie minibazaru – stoiska, na którym mieszkańcy mieszkający dalej od głównej drogi mogliby sprzedawać swoje produkty rolne. Stoisko służyłoby także jako punkt zakupowy, ponieważ w naszej wsi nie ma sklepu, funkcjonuje tylko handel obwoźny. Zorganizujemy także cykl imprez rodzinnych - 3 festyny integracyjne dla mieszkańców naszych i z sąsiednich miejscowości. Wszystkie prace porządkowe i organizacyjne planujemy wykonać własnymi siłami i przy użyciu własnego sprzętu.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce