Darłowskie Centrum Wolontariatu

Zadbajmy o boisko bo to nasze schronisko

KS LZS Kowalewice

95,24% 6 000,00zł 1933d 6h 0

Celem projektu jest integracja społeczenstwa wśród mieszkańców, wyremontowanie szatni, wykonanie i obsadzenie 2 sztuk nowych bramek piłkarskich przez mieszkanców, rozpowszechnienie sportu wśród okolicznych ludzi niezależnie od wieku, odciągnięcie młodzieży od komputerów, gdyż zorganizowanie czasu wolnego na wsi wymaga kreatywności. Ponadto istotnym celem projektu jest poprawienie estetyki wsi poprzez wspólną pracę, integrację i zadowolenie po wykonaniu działania.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce