Darłowskie Centrum Wolontariatu

PROJEKTY

Lokalizacja projektów na mapie Google Maps

Edycja projektów:
20172016201520142013201220112010

Międzyklasowy Turniej Wiedzy Mały Człowiek w Świecie Wielkich Finansów

Grupa nauczycieli wychowawców klas V - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie

39,51% 2 000,00zł 2475d 0h 0

Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach. Założeniem było wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości poprzez zmotywowanie ich do twórczego działania - pracę metodą projektu, udział w konkursie wiedzowym, apelu, zajęciach z wychowawcą, poznanie zasad funkcjonowania banku.

 

zobacz więcej ...

 

Zorganizowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pałówko

Ochotnicza Straż Pożarna w Pałówku

64,75% 1 300,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu była integracja społeczna poprzez wspólne zaangażowanie się zarówno dzieci, młodzieży jak i mieszkańców miejscowości.

 

zobacz więcej ...

 

Orkiestra Dęta Rozwijamy talenty, pielęgnujemy tradycję

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławnie, Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej

20,67% 2 000,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zdobywanie wiedzy na temat muzyki oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie muzyczne poprzez uczestnictwo w zajęciach orkiestry dętej.

 

zobacz więcej ...

 

Wiata integracyjna

Mieszkańcy wsi Słowino

63,49% 4 000,00zł 2475d 0h 0

Głównym celem projektu było po raz kolejny zebranie społeczności Słowina przy wspólnym dziele, integracja mieszkańców dzięki projektowi, który został zrealizowany poprzez wspólną pracę. W efekcie słowińskie uroczystości mogły się rozwijać i chlubić swoją świetnością.

 

zobacz więcej ...

 

Bajkowy świat Kubusia Puchatka

Grupa nieformalna Bajkowy świat Kubusia Puchatka

56,94% 3 700,00zł 2475d 0h 0

Podstawowym celem projektu "Bajkowy świat Kubusia Puchatka" było zachęcenie społeczności lokalnej Zakrzewa do wspólnego biesiadowania i spędzania czasu wolnego wspólnie różnych pokoleń. 
Projekt polegał na uatrakcyjnieniu zajęć na świetlicy środowiskowej i stworzeniu małym i maluczkim miejsca - placu zabaw, gdzie będą mogli spotkać się z rówieśnikami.

 

zobacz więcej ...

 

Wieczorne pogawędki przy herbatce

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

48,87% 3 100,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem lokalnego potencjału, w formie tematycznych spotkań wpływających na integrację mieszkańców obszaru działania stowarzyszenia.

 

zobacz więcej ...

 

Szczęśliwy Senior

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Otwarte Drzwi"

27,48% 3 510,00zł 2475d 0h 1

Głównym celem projektu "Szczęśliwy Senior" było promowanie modelu emeryta jako człowieka nowoczesnego, samodzielnego, powszechnie korzystającego z dóbr kultury i sportu oraz aktywnie uczestniczącego w życiu środowiska lokalnego.

 

zobacz więcej ...

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce