Darłowskie Centrum Wolontariatu

PROJEKTY

Lokalizacja projektów na mapie Google Maps

Edycja projektów:
20172016201520142013201220112010
Rodzinna liga ping-ponga

Rodzinna liga ping-ponga

Stowarzyszenie na rzecz dzieci Malechowa "Jelonek"

52,63% 4 500,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu była integracja lokalnej społeczności. Zaangażowanie dzieci i ich rodzin do aktywności ruchowej poprzez stworzenie miejsca rekreacji i zakup stołu do gry na świeżym powietrzu w ping-ponga.

 

zobacz więcej ...

 

Najważniejsze jest ludzkie życie - młodzież działa

Najważniejsze jest ludzkie życie - młodzież działa

Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie

30,12% 3 675,00zł 2475d 0h 0

Głównym celem projektu było stworzenie w Zespole Szkół im S. Żeromskiego w Darłowie Centrum Pierwszej Pomocy (które będzie pełnić funkcję zaplecza zabezpieczającego lokalne imprezy), przeszkolenie jak największej liczby mieszkańców miasta i gminy Darłowo z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażenie liderów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego szkolenia ( pod kierunkiem instruktora ratownictwa medycznego) osób, które w przyszłości również staną się liderami.

 

zobacz więcej ...

 

Wczoraj wysypisko, jutro wiejski plac spotkań

Wczoraj wysypisko, jutro wiejski plac spotkań

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa

53,03% 3 500,00zł 2475d 0h 0

 

zobacz więcej ...

 

Festyn Piłkarski Mini Euro 2012

Festyn Piłkarski Mini Euro 2012

Uczniowski Klub Sportowy Orlik Darłowo przy Szkole Podstawowej nr 3

52,94% 4 200,00zł 2475d 0h 0

Priorytetowym celem projektu "Festyn piłkarski - Mini Euro 2012" było kształtowanie wśród zawodników zasad Fair Play oraz kultury kibicowania. Zawodnikami byli wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie nabyli wiedzę z zakresu Mistrzostw Europy co przyczyniło się do bardziej świadomego uczestnictwa w Mistrzostwach Europy 2012.

 

zobacz więcej ...

 

Nasza Wieprza - nasze bogactwo

Nasza Wieprza - nasze bogactwo

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku

36,02% 3 485,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców wsi Sławsko - zarówno młodszych jak i starszych, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego jakim jest utrzymanie (w czystości i stanie zapewniającym wykorzystanie i wypoczynek lokalnej społeczności) brzegu Wieprzy na odcinku osiedlonym przez mieszkańców Sławska.

 

zobacz więcej ...

 

Strażacy ogniwem integracji

Strażacy ogniwem integracji

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowcu

58,99% 5 990,00zł 2475d 0h 0

Celem głównym projektu było aktywizowanie - rozbudzenie do działania społeczności lokalnej, poprzez wspólne działanie i pracę na rzecz środowiska lokalnego.

 

zobacz więcej ...

 

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Korlino

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Korlino

Stowarzyszenie rozwoju wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo "Razem"

60,08% 4 350,00zł 2475d 0h 0

Głównym celem projektu było wykorzystanie lokalnych zasobów (przyrodniczych i rzeczowych) miejscowości Korlino, w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności i okolicznych mieszkańców.

 

 

zobacz więcej ...

 

Gotowanie na kółkach

Gotowanie na kółkach

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych

34,48% 4 000,00zł 2475d 0h 0

Rozwijanie aktywności i samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych poprzez aktywne działania integrujące z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Głównym celem było nauczenie dzieci i młodzieży gotowania podstawowych potraw i obsługi sprzętu kuchennego.

 

 

zobacz więcej ...

 

Pracuj z nami - Renowacja budynku remizy OSP Malechowo

Pracuj z nami - Renowacja budynku remizy OSP Malechowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie

38,37% 2 300,00zł 2475d 0h 0

Głównym celem projektu było zaszczepienie w młodych ludziach oraz w osobach nie uczestniczących dotąd w życiu społecznym (osobach starszych oraz niepełnosprawnych) chęci do pracy w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. 
Projekt polegał na wspólnej renowacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie po przez naukę oraz zabawę. Prace remontowe odbywały się w weekendy oraz w dni wolne od pracy. Po zakończeniu prac remontowych zorganizowano piknik dla uczestników projektu.

 

zobacz więcej ...

 

Świat Emeryta w Kolorowej Świetlicy

Świat Emeryta w Kolorowej Świetlicy

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

40,35% 6 000,00zł 2475d 0h 0

Celem projektu była integracja mieszkańców Darłowa w wieku senioralnym poprzez umożliwienie spotkań i organizację różnorodnych zajęć w "Kolorowej Świetlicy". Celem projektu było również tworzenie teraźniejszości przez ludzi w wieku senioralnym, dało to możliwość dysponowania własnym czasem dla spełnienia własnych potrzeb i na rzecz innych ludzi.

 

zobacz więcej ...

 

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce