Darłowskie Centrum Wolontariatu

Zakończenie projektu

Niedzielne popołudnie 2 października zgromadziło na remizie OSP w Starym Krakowie kilkadziesiąt osób, które przybyły, aby zakończyć uroczyście projekt rodzinnego i społecznego wypoczynku w ramach programu Działaj Lokalnie. Znamienitym gościem naszej remizy był Pan Ryszard Stachowiak, wójt Gminy Sławno, który odpowiedział z chęcią na zaproszenie strażaków. Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze. Zaprezntowane zostały 4 filmy nakręcone podczas wszystkich naszych działań. Wspominaniu wspólnie spędzonych chwil towarzyszyły śmiechy, głosy uznania, czasem wzruszenie. Prezes OSP Stary Kraków Druh Marek Radzki podsumował liczbowo nasz projekt, który zaangażował do pracy 24 wolontariuszy, służył wypoczynkowi i integracji ponad 400 osób z terenu całego kraju! Pan wójt w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla wszystkich organizatorów i uczestników projektu i zachęcił do dalszej aktywności społecznej, obiecując jednocześnie wsparcie ze strony gminy dla takich działań. Uczestnicy spotkania długo jeszcze siedzieli razem ciesząc się swoim towarzystwem i planując udział w kolejnych projektach.

 

 

zobacz informację o projekcie

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce