Darłowskie Centrum Wolontariatu

Młodzież z Żukowa w Archiwum

 

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Żukowie jest w trakcie zbierania materiałów do książki o swoich prababciach i pradziadkach, którzy osiedlili się w naszych wsiach zaraz po II Wojnie Światowej. Na ten projekt pieniądze zdobyło Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” z Żukowa w ramach konkursu  „Działaj lokalnie”. Do tej pory wywiadów o swoim życiu udzieliło nam 7 osób, które do naszych wsi przybyły z wielu stron świata – z terenu dawnego Związku Radzieckiego, z Niemiec, z Polski centralnej, z Wołynia. Część uczestników projektu spędziła popołudnie w Archiwum Państwowym w Słupsku, szukając zapisków o ich pierwszych gospodarstwach, o tym co ze sobą przywieźli i co zastali w nowych obejściach.  Ponieważ wojna w różnych odsłonach przewija się przez opowiadane historie, postanowiliśmy w najbliższym czasie z dziećmi i ich rodzicami odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zanim dzieci zaczną opisywać wspomnienia seniorów, spojrzą na historię z perspektywy trochę szerszej – wielowymiarowej. Subiektywne wspomnienia zostaną poparte materiałami archiwalnymi i muzealnymi. 

 

 

zobacz informację o projekcie

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce