Darłowskie Centrum Wolontariatu

Prace nad książką już trwają

Jesteśmy już po 10 wywiadach. Teraz dzieciaki opracowują materiał. Spotykają się z Panem Grzegorzem - pracownikiem Akademii Pomorskiej w Słupsku, który prowadzi z dziećmi warsztaty i podczas tych spotkań, na podstawie nagranych wywiadów, powstaje książka. 

 

 

zobacz informację o projekcie

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce